"Η σωστή γυναίκα πρέπει να σε φοβίζει και λίγο."

Reblog if you’re gay, lesbian, bisexual, pansexual, asexual, transgender or a supporter.

This should be reblogged by everyone. Even if you’re straight, you should be a supporter.

(via suicide-depression-selfharm)

"Οι μεγάλοι έρωτες μπαίνουν σε μικρά μπουκάλια. Βότκας συνήθως."