"Λένε πως αμα σβήσεις το φώς κάθε γυναίκα είναι ίδια, αν ανάψεις μια γυναίκα όμως κάθε σκοτάδι είναι μοναδικό…."
"Το ομορφότερο ταβάνι το έχει η ταράτσα."
  • me: is it weird to talk to yourself?
  • me: no
"Ωραία τα ευκόλως εννοούμενα, αλλά σαν τα υπονοούμενα δεν έχει!"